Nim jagtforening  © 2018 

Velkommen til Nim Jagtforening

OBS OBS generalforsamlingen foregår på Nim skole

og ikke Brædstrup kro, som først annonceret.

 

 

Generalforsamling i Nim Jagtforening

Tirsdag d. 13. februar kl. 19

på Nim Skole

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab tril godkendelse
 4. Indkomne forslag
 1. Forslag om sammenlægning med Brædstrup jagtforening
 2. Forslag om nedlæggelse af jagtforeningen
 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Følgende er på valg:
 1. Kasserer Mads Christian Jensen
 2. Sekretær Susanne Hjorth
 3. Medlem Mogens Nedergaard
 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 3. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

 

Foreningen er vært ved en let beværtning.

 

Medlemmer opfordres til at deltage i generalforsamling pga de indkomne forslag.

Tilmelding til formanden på tlf. 2866 0672 eller næstformanden på tlf. 40210 42165 senest mandag d. 12. februar kl. 16.

Nim jagtforening blev stiftet d. 25. april 1933. Der var 13 medlemmer med fra starten.

I 60’erne blev Lund jagtforening lagt ind under Nim jagtforening, den præcise dato kendes ikke, da protokollen fra dette tidspunkt er bortkommet. D. 31. marts 1970 blev Underup jagtforening ligeledes lagt ind under Nim jagtforening. Man valgte at sammenlægge jagtforeningerne da der ikke var medlemsgrundlag for 3 jagtforeninger så tæt på hinanden.

Nim jagtforenings medlemstal har ligget rimelig stabilt i alle årerne siden.

Igennem årerne har flugtskydningen været den største aktivitet i foreningen, afholdt på 3 forskellige baner, hhv. i Anbjerg, Underup og i Sletkær.

Den 16.03.1983 startes et samarbejde med den nu nedlagte Brædstrup jagtforening af 1970 om flugtskydning i Sletkær. Denne aktivitet har fungeret indtil 2011, hvor Brædstrup jagtforening af 1970 valgte at nedlægge sig selv.

Nu er flugtskydningen genopstået i 2014, indenfor de rammer loven giver. Foreningen har adgang til arealer på Aagårdsvej i Underrup i en nedlagt grusgrav, se mere om dette under aktiviteter.